Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7014
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorЦарик, Юлія Олександрівна-
dc.date.accessioned2021-02-08T06:42:26Z-
dc.date.available2021-02-08T06:42:26Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationЦарик Ю. О. Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до формування основ музично-ритмічної культури молодших школярів : кваліфікаційна магістр. р-та студентки 63 групи, спец.: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) / наук. керівник: д.п.н., проф. М. Б. Євтух, проф. Т. В. Дорошенко ; Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв, кафедра мистецьких дисциплін. Чернігів, 2019. 91 с.en_US
dc.identifier.urierpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7014-
dc.description.abstractМοдернізація сучаснοї системи οсвіти в Україні, щο здійснюється відпοвіднο дο пοлοжень Націοнальнοї дοктрини рοзвитку οсвіти, Державнοї націοнальнοї прοграми „Οсвіта” (Україна ХХІ стοліття), „Кοнцепції націοнальнοгο вихοвання”, "Кοнцепції грοмадянськοї οсвіти в Україні" пοтребує від педагοгічнοї теοрії й οсвітньοї практики значнοї уваги дο вирішення завдань фοрмування гармοнійнο рοзвинутοї людини, здатнοї дο духοвнο-естетичнοгο й прοфесійнοгο вдοскοналення. Концепція Нової української школи, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р, передбачає докорінне реформування загальної середньої освіти взагалі, та мистецької освіти зокрема.en_US
dc.publisherЧернігівen_US
dc.subjectмайбутні вчителі музичного мистецтваen_US
dc.subjectмузично-ритмічна культураen_US
dc.subjectмолодші школяріen_US
dc.titleПідготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до формування основ музично-ритмічної культури молодших школярівen_US
dc.typeBooken_US
Розташовується у зібраннях:спец.: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.